G# (giss) / Ab (ass) pentatonisk durskala

En genomgång av pentatonisk durskala i G# (som är identisk med samma skala i Ab). Den vanligaste positionen för skalan som utgår från fjärde bandet. Jämför med pentatonisk mollskala i D#.

G# / Ab


G# pentatonisk dur

Alla pentatoniska durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i fjärde position, notera siffran vänster om diagrammet. Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan (röda prickar representerar roten i skalan).

Toner i skala
Giss dur: G#, A#, C, D#, F
Ass dur: Ab, Bb, C, Eb, F

Den pentatoniska skalan innefattar fem toner. G# och Ab dur pentatonisk är parallellskala med F moll pentatonisk.