C# (ciss) / Db (dess) pentatonisk durskala

En genomgång av pentatonisk durskala i C# (som är identisk med samma skala i Db). Den vanligaste positionen för skalan som utgår från nionde bandet. Jämför med pentatonisk mollskala i A#.

C# / Db


C# pentatonisk dur

Alla pentatoniska durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i nionde position, notera siffran vänster om diagrammet. Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan (röda prickar representerar roten i skalan).

Toner i skala
Ciss dur: C#, D#, F, G#, A#
Dess dur: Cb, Eb, F, Ab, Bb

Den pentatoniska skalan innefattar fem toner. C# och Db dur pentatonisk är parallellskala med A# respektive Bb moll pentatonisk.