A# (aiss) / Bb (bess) pentatonisk durskala

En genomgång av pentatonisk durskala i A# (som är identisk med samma skala i Bb). Den vanligaste positionen för skalan som utgår från sjätte bandet. Jämför med pentatonisk mollskala i A#.

A# / Bb


A# pentatonisk dur

Alla pentatoniska durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i sjätte position, notera siffran vänster om diagrammet. Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan (röda prickar representerar roten i skalan).

Toner i skala
Aiss dur: A#, C, D, F, G
Bess dur: Bb, C, D, F, G

Den pentatoniska skalan innefattar fem toner. A# och Bb dur pentatonisk är parallellskala med G moll pentatonisk.