Vanliga mollackord

I förra lektionen presenterades tre vanliga ackord (se lektion 4), det är nu dags att lära oss några till. Vi har hittills lärt oss ackorden G, D och C, vilka samtliga är durackord. Nu ska vi se närmare på några av de vanligaste mollackorden.

Mollackord

Följande mollackord används regelbundet i gitarrspel (greppen för Em och Am är enkla att lära sig medan du kanske får öva lite mer med Dm-ackordet). Siffrorna 1–4 indikerar pek-, lång-, ring- respektive lillfinger medan x indikerar sträng som inte ska spelas.

Em-ackord
em

Am-ackord
am

Dm-ackord
dm

Kombinera dur- och mollackord

Prova att spela några dur- och mollackord om vartannat. Märker du skillnad på stämningen i dessa, visst låter mollackorden mer nedstämda i ljudkaraktären? Det är dock inte så att man alltid använder uteslutande moll i en sorglig ballad och dur i en glad poplåt. En del låtar använder likväl uteslutande durackord, medan det är ovanligt med låtar som bara innehåller moll.

När det kommer till längre ackordföljder är det nästan tvunget att blanda in båda sorter för att undvika en monotoni i musiken. Låt oss därför försöka oss på några sådana ackordföljder (du hittar ackordbilder för D, C och G i föregående del):

Spelexempel

Ackord: Em – Am – D – Em
Rytm: ned ned upp upp ned upp - byt ackord - osv. 

Låt oss prova en ackordföljd till där också Dm finns med:

Ackord: C – Dm – G – C
Rytm: ned upp ned upp ned upp ned upp - byt ackord - osv.

Se eventuellt denna ebok med 500 ackorddiagram och 100 ackordföljder. I nästa del får du lära dig vad du ska tänka på när du byter från ett ackord till ett annat.