Grundläggande spelteknik

I denna del av kursen ska vi lära oss vad högra respektive vänstra handen gör vid gitarrspel samt fingrarnas position och grepp.

Spelsätt och instruktioner

När du spelar gitarr använder du som mest alla fingrarna på båda händerna där en eller flera av den ena handens fingrar placeras över strängarna på olika positioner medan den andra spelar genom att slå an en eller flera strängar. Det finns dock många spelsätt och ett vanligt alternativ är att använda ett plektrum i stället för att spela med fingrarna.

Högra handen

Att spela gitarr består av en harmoni hos två händer i rörelse. Din högra hand använder du för att slå strängarna med (notera att det även finns gitarrer för vänsterhänta och då gäller det omvända). De finns tre huvudsakliga metoder:

  1. Du spelar med insidan av fingertopparna samt tummens insida.
  2. Du spelar med nageln (huvudsakligen pekfingrets då du spelar ackord).
  3. Du använder ett plektrum (se bild 1).

Gitarr och plektrum
Bild 1. Rekommenderat grepp med plektrum.

Inget är rätt eller fel. Det beror på vad du själv föredrar och vilken effekt du vill uppnå. Därför föreslås att du provar samtliga spelsätt och varierar mycket i början. (Vi kommer senare gå in på när vissa tekniker fungerar särskilt bra ihop med en av dessa metoder.)

Vilket är då enklast? Att spela med plektrum eller inte beror det en del på vad som spelas och på vilken gitarrtyp. Plektrum underlättar då man vill spela snabbt på enstaka strängar eftersom det går att kombinera ned- och uppslag. Det kan också vara lättare att komma åt enstaka strängar (på nylonsträngade gitarrer är det dock inget problem då det är mer rum mellan strängarna). Det kan upplevas som svårare med plektrum då tummen eller fingrarna inte har direktkontakt med strängarna.

Det går att använda både nedåtslag och uppåtslag. Genom att variera nedåt- och uppåtslag över flera strängar kan du åstadkomma komplex rytmik. Ibland föredras dock enbart nedåtslag för ett mer aggressivt och intensivt uttryck.

Många använder tummen i stor utsträckning. Det är inte fel, men tänk på att det är svårt att åstadkomma snabba sekvenser på samma sträng och därför kan det vara en fördel att använda fingrarna på de tre understa strängarna med möjligheten att alternera (dvs. mellan pek- och långfinger exempelvis). Det är också svårare att accentuera uppåtslag med tummen, kontra exempelvis plektrum.

Vänstra handen

Det är framför allt fem saker du ska tänka på när det gäller din vänstra hand.

  1. Pressa inte ned strängarna för hårt, vilket dels kan göra ont, dels försämra handens flexibilitet.
  2. Håll fingrarna precis intill bandstavarna (se bild 2), vilket ger renare klang.
  3. Håll runt gitarrhalsen med ett grepp så att du helst inte nuddar gitarren med något annat av din hand än tummen och fingertopparna (det kan finnas mer än ett rätt grepp).
  4. Tryck ned strängarna med fingertopparna, vilket resulterar i en liten kontaktyta och minskar risken att näraliggande strängar vidrörs (att hålla naglarna korta är att föredra).
  5. Försök ha handen i en rak vinkel mot greppbrädan, vilket gör det lättare att utföra punkt fyra samt ger bättre räckvidd.

Fingrar nära bandstavar
Bild 2. Fingrarna intill bandstavarna.

En del tänker sig att det krävs stora händer och långa fingrar för att kunna spela gitarr. Detta kan vara en fördel i vissa situationer, men är långt ifrån en förutsättning och det kan till och med vara en nackdel då det kan bli svårare att undvika vidröra fel strängar.

Angående det som nämndes ovan att inte pressa ned strängarna för hårt med fingrarna. Vad du kan tänka på är att inte använda enbart handen för att pressa fingrarna inåt utan ta av hjälp även armen för att liksom dra handen och fingrarna inåt (bakåt). Testa detta genom att inte nudda alls med tummen på baksidan av halsen (bara som övning alltså vad gäller att släppa taget med tummen).

När lillfingret behöver involveras i melodispel och dylikt är det många som sträcker ut lillfingret allt de kan. Det är bättre att göra en positionsförflyttning med hela handen så lillfingret kan pressa ned strängen naturligt.

Det var allt vad som gäller spelteknik för tillfället, i andra lektioner behandlas specifika tekniker som hammer-on samt pull-off.

Nedan kan du klicka dig vidare till nästa del där det är dags att börja prova spela några vanliga ackord.