Spansk musik

Spansk musik förknippas särskilt med gitarren och som ibland inte helt kan överföras till andra instrument utan närvaron av detta instrument. En av de vanligaste gitarrtyperna, den med nylonsträngar, kallas rentav spansk gitarr och det är en sådan du helst ska ha i ditt knä just nu.

Ackord och skalor

Ackord används givetvis då du spelar spansk musik, men skalor är minst lika viktiga att känna till.

En typisk ackordföljd är Am - G - F - E som kan ge karaktären av typisk spansk musik. När det gäller rytmiken och spelmönstret accentueras ofta det första anslaget och sedan följer anslagen i en stadigt och i ett ofta relativt snabbt tempo. Se ackordföljder med diagram (pdf)

Ett speciellt ackord som kan användas inom spansk musik och flamenco är ett ”frygiskt F”, vars korrekta beteckning är Fmaj7#11.:

frygiskt ackord

Detta kan användas tillsammans i ackordföljder med Am och E. Fler ackord finns i genomgången av flamenco.

Vi behöver också lära oss en eller två skalor. Vi börjar med en skala vars toner får gitarren att låta ”spansk”:

spansk skala

De toner du ser på bilden kan ses som en ”grunduppsättning” toner att användas för improvisation. Du kan också flytta hela ”greppet” till andra delar av greppbrädan.

En annan skala som kan vara värd att lära sig och som också används för att spela spansk musik på gitarren är denna.

frygisk skala

Bilden ovan visar den frygiska skalan.

Vid fingerspel används ofta dessa termer och förkortningar för fingrarna:

p (pulgar) = tumme
i (indicio) = pekfinger
m (medio) = långfinger
a (anular) = ringfinger
c (chiquito) = lillfinger

Förkortningarna är bra att känna till då du kan stöta på dessa i notskrift och tabulatur som instruktioner för fingersättning.

Musikstycken (noter och tabs)

Några kända stycken med tabs och eventuellt även noter:

<< Stilar