Blues på gitarr

Introduktion i blues för gitarr. Ackord, licks, skalor och gitarrtyper.

Flyttbara ackord och rytmiska sekvenser

Bluesen utgår ofta från endast tre ackord. Dessa anges ofta som ett, fyra och fem (eller med romerska siffror I, IV och V). Siffrorna kan översättas till olika grupper av ackord beroende av tonart. I tonarten C blir ackorden C7, F7 och G7. När en sjua läggs till bokstaven är det fråga om ett dominant 7-ackord och detta är den vanligaste ackordkategorin i blues.

Här ska vi titta på ett sätt att närma sig musikstilen på gitarr med flyttbara ackord.

ackord diagram
Flyttbart ackordgrepp.

Ackordet du ser ovan kan flyttas över hela gitarrens hals. Notera att du inte spelar på de öppna strängarna. Fördelen med att spela med flyttbara ackord är att du kan använda effekter som kromatiska övergångar när du byter ackord samt tekniker som slide från ett ackord till ett annat. Det är också enkelt att komma ihåg.

Om vi vill spela blues i C där ackorden C7, F7 och G7 ingår som flyttbara ackord gäller följande positioner.

ackorddiagram blues

Siffrorna vänster om ackordbilderna talar om vilket band ackordet ska spelas ifrån. Det bästa är att du kan byta tonart till D genom att bara flytta två band uppåt, alltså spela från band 3, 8 respektive 10.

En spelsekvens du kan använda är:

tab

Ett karaktäristiskt riff du kan spela (och evt. utforma till tolv takter) med dessa ackord är:

tab bluesriff

"Boogaloo" blues.

Du kan också improvisera genom att addera toner som ingår i den pentatoniska bluesskalan i C-moll när du spelar dessa ackord tillsammans.

Ackordföljder och 12-takters blues

Som sagt utgår många blueslåtar från endast tre ackord. Ackordföljderna är ofta baserade på en struktur som innefattar tolv takter. Här är två exempel:

C7 / / / - F7 / - C7 / - G7 - F7 - C7 /
A7 / / / - D7 / - A7 / - E7 - D7 - A7 /

Se ackordföljder med diagram (pdf)

Taktart

Bluesen förknippas knappast med formella och strikta gränsdragningar, men när det gäller taktart är 12/8 (dvs. 12 st. åttondelsnoter per takt) den förmodligen vanligaste.

Den bluesstil som går under namnet boogie spelas som shuffle i dubbeltid med sextondelsnoter där en skillnad märks i betonade slag, vilka är på andra och fjärde i stället för första och tredje.

Blueslicks

En annan ingrediens i bluesen är licks. Här är två stycken:

tab blueslick 1

tab blueslick 2

Ett sätt att komma på egna blueslicks är att använda bluesskalan.

Bluesriff

En undergenre är så kallad surf blues och detta riff är karaktäristiskt:

tab bluesriff

Surf blues.

Skalor och improvisation

Det bästa sättet att komma på egna licks är som sagt att använda skalor som utgångspunkt. Här är en skala som används frekvent inom blues:

Pentatonisk bluesskala i G moll

Den är flyttbar, vilket betyder att du kan använda samma positioner över hela greppbrädan. Den skala som illustreras på bilden har G som grundton (de röda prickarna).

Skalor är vanliga när det kommer till improvisation och improvisation är fundamentalt i blues. Den skala som visas ovan kan användas för blues i tonarten G, till exempel att improvisera med över en 12 bar blues. Det går bra att använda samma slags skala under hela improvisationen. Du kan testa genom att spela med tonerna som visas i skaldiagrammet ovan tillsammans med det här jam-tracket:

Blues utan sologitarr i tonarten G.

Du kan hitta många fler låtar av detta slag att jamma till på till exempel Guitarscale.org.

Genom att kombinera och växla mellan olika skalor i samband med ackordbyten uppstår dock nya melodiska möjligheter, vilket är ett mer avancerat sätt att improvisera. Om du är intressarad av detta är följande tabell en vägledning över vilka skalor du kan spela över olika ackord i tonarten E.

Ackord Skalor
E7 E pentatonisk blues, E pentatonisk moll, E pentatonisk dur, E mixolydisk
A7 E pentatonisk blues, A pentatonisk blues, A pentatonisk moll, A mixolydisk
B7 E pentatonisk blues, B pentatonisk blues, B pentatonisk moll, B mixolydisk

Samma förhållande gäller för alla tonarter. Här kommer tre exempel på vilka skalor du kan spela över ackord i blues i tonarten E:

Exempel 1:
E7 - E pentatonisk blues
A7 - E pentatonisk blues
B7 - E pentatonisk blues

Exempel 2:
E7 - E pentatonisk dur
A7 - E pentatonisk moll
B7 - E pentatonisk moll

Exempel 3:
E7 - E pentatonisk blues
A7 - E pentatonisk blues
B7 - B mixolydisk

Exempel 4 (blues i moll):
Em - E pentatonisk blues
Am - E pentatonisk blues
B7 - E pentatonisk blues

Exempel 5 (blues i moll):
Em - E pentatonisk blues
Am - A dorian
Bm - B dorian

Om du behöver skaldiagram, gå till sektioner för skalor.

Gitarrtyper

Även om det inte är ett måste kan en dobrogitarr användas för akustisk blues och särskilt i kombination med en slide uppstår det säregna ljudet á la delta blues. Gitarren på bilden är av märket Gretsch. Ifråga om stålsträngat i övrigt är det svårt att utnämna särskilda märken, men är du en fan av Eric Clapton är Martin & Co. en given kandidat.

dobro gitarr detalj
Dobrogitarr.

När det gäller elgitarrer finns det inte heller där några måsten, men en gitarr med mycket tradition och som lämpar sig väl är Gibson ES-335.

Det finns diverse olika former inom bluesen varav delta blues, Mississippi, New Orleans, Chicago och Texas är några av de vanligaste. Ett hett tips är att lyssna på mycket blues för att utvecklas och hitta stilen. För inspiration, se Tips på bluesmusik - utvalda album.

<< Stilar
Rock >>