Traditionella folksånger

Med traditionell musik innebär sånger som levt vidare under lång tid och saknar känd upphovsman. Medan det är okänt vem som ursprungligen komponerade melodin har den ofta en känd textförfattare då text har satts till melodin i efterhand.

Traditionella sånger

Många har sett beteckning "trad." på notpapper. Detta är är en förkortning för traditionell som alltså innebär att det rör sig om en traditionell sång utan specifik upphovsman. Men som nämndes kan det ändå ingå en eller flera upphovsmän då texten tillkommit i efterhand. Melodin har då varit känd under lång tid, men en text har saknats. Efter texten tillkommt kan sången också publiceras i musiktryck, vilket gör att den har större chans att bevaras för eftervärlden.

En traditionell sång saknar upphovsrättsskydd. Den kan med andra ord framföras och spelas in utan tillstånd. Det är dock inte detta som definierar en traditionell sång utan snarast en traditionell biprodukt av de juridiken som stipulerar att en sång blir "fri" en viss tid efter upphovsmannens död (hur många år varierar i olika länder, men i Sverige gäller 70 år), eller om upphovsman saknas.

Det är inte alltid helt självklart hur mycket av sången som är traditionell och hur mycket den är en produkt av en ny komposition. De finns många kända låtar som förknippas med kända artister och grupper, men som går tillbaka på traditionella sånger. Till exempel är Bob Dylans "Blowin In the Wind" delvis baserad på “No More Auction Block for Me” en antislaverisång som Bob Dylan kan ha hört av Odetta. Medan texten är oberoende av förlagan finns flera likheter hos melodierna hos de respektive sångerna.

Det är heller inte ovanligt att översättningar mellan språk. Ibland kallas det tolkning, vilket syftar på att den nya versionen är inte är en direkt översättning utan att text och eventuellt melodi i mindre eller högre grad blivit omarbetade. Några svenska exempel är Evert Taubes "Min älskling" som är en omarbetning av den skotske poetens Robert Burns "A Red, Red Rose" (Burns var textförfattare, men melodin var känd sedan tidigare).

Traditionella sånger för gitarr

På Gitarr.org finns flera traditionella sånger presenterade med tabs, noter och/eller ackord och text. Här är länkar till några av dessa:

För ett större utbud rekommenderas Traditionalsongs.org.

<< Stilar
Reggae >>